Стефан Иванов

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

меланхолия в метрото

 

Стефан Иванов

 

 

деца казват азбуката
като поставят буквите
в погрешна последователност

 

мъж пълни лулата си
с тютюн който силно
мирише на череша

 

други са забили поглед
в пода прозореца
в телефони и книги

 

двама мъже
се смеят
засега се целуват по бузите

 

тя стиска ръце
гледа навътре
в края на очните си дъна
вижда някой
който липсва
стиска по-силно
кокалчетата побеляват
опитва се да не го изпусне
макар отдавна да си е тръгнал

 

помръдва десния крак
с черната си обувка
подчертава като възмутена учителка
очевидната грешка
в книгата на живота

 

и слиза на следващата спирка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 11. ноември 2009 г.
Публикация в кн. „Списъци“, Стефан Иванов, Изд. „Ciela“, С., 2009 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]