Стефан Иванов

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

възможности

 

Стефан Иванов

 

 

някъде има остров и брегове
които са за нас

 

там само ние имаме значение
там ще се научим да плуваме

 

ще светим във водата
със светлината на влюбени
водорасли перли и планктон

 

ще играем на приливи и отливи
аз към теб
вълна с пяна бяла

 

ти над мен
разтворена раковина
скъпоценна мида

 

или настрани да бъдем
лице в лице
така че да обърнем гръб
задник да обърнем на света

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 11. ноември 2009 г.
Публикация в кн. „Списъци“, Стефан Иванов, Изд. „Ciela“, С., 2009 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]