Стефан Иванов

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

краят на седмицата

 

Стефан Иванов

 

 

в тишината на неделния следобед

 

погледът преминава
през празната детска градина
покрая люляка брезите и
неопетнения от стъпки прах по паветата

 

няма човек
няма отражение
което да докаже
че те има

 

вятърът разнася
сивия цигарен дим
без да се вълнува
кой го е запалил

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 11. ноември 2009 г.
Публикация в кн. „Списъци“, Стефан Иванов, Изд. „Ciela“, С., 2009 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]