Стефан Иванов

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

процесът

 

Стефан Иванов

 

 

в париж
в първата половина на 18 век
на улица сен северин
имало печатница

 

тогава ги нямало днешните
гръцки френски и арабски ресторанти

 

барът
в който сервитьорът
се опитва да свали сутиените на жените
за да ги закачи на натежалия полилей
не съществувал

 

собственикът на печатницата
се грижел по-добре
за котките на съпругата си
отколкото за своите чираци

 

котките получавали човешка храна

 

чираците трудно се насилвали да преглътнат
гниещото месо което държали
в почернелите от мастило ръце

 

един от тях започнал да мяука
правел го няколко нощи
докарал до отчаяние съпрузите
които вдигнали ръце
от котките

 

чираците събрали животните
пребили ги
устроили им процес
осъдили ги като вещери и вещици

 

избесили ги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 11. ноември 2009 г.
Публикация в кн. „Списъци“, Стефан Иванов, Изд. „Ciela“, С., 2009 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]