Стефан Иванов

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

ранен сняг

 

Стефан Иванов

 

 

до невски листата са
с цвета на кубетата и косата ми

 

огънят на незнайния войн
все още чака гигантска цигара

 

травеститите на площад македония
пак ми казаха слънчице

 

аз се прибрах с такси до вкъщи
и замълчах до безсъние

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 11. ноември 2009 г.
Публикация в кн. „Списъци“, Стефан Иванов, Изд. „Ciela“, С., 2009 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]