Стефан Иванов

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

целият този блясък

 

Стефан Иванов

 

 

джазът ми дава чувството
че съм с черни очила
в един дълъг съботен следобед
стоя на сянка в парка
пия нещо студено

 

те си настройват инструментите
музиката започва като прегръдка
птиците са гост вокалисти
листа шумолят

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 11. ноември 2009 г.
Публикация в кн. „Списъци“, Стефан Иванов, Изд. „Ciela“, С., 2009 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]