Калин Терзийски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | нова българска поезия

 

ЧОВЕЧЕСТВОТО Е ЧОВЕК

 

Калин Терзийски

 

 

Човечеството е човек
Който не знае
В началото е или във края
На своето скиталчество
Човечеството е човек:
Току що се е събудил и е станал
Кръвта все още го боли, главата му се мае
Седи уплашено и гледа:
Дали сега е неговото спазматично детство
Или пък странното му неразположение
Е тежкото, последно и накъсано
Задъхване
Което, ние знаем,
Задъхване преди Смъртта е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 27. август 2009 г.
©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]