Ясен Василев

поезия

Литературен клуб - 20 години! | страницата на автора | страницата на книгата

 

АЯВИС

 

Ясен Василев

 

 

 

гласовете ви
прекосяват главата ми
отсяват святото от света
обладават
планински върхове
горски пътеки
библейски градове
и трите кръста на голгота
ехтят скалите на камен бряг
и някак знам че
никога вече няма да ходя сам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 24. януари 2012 г.
Публикация в кн. „Сляп виси безкрая“, Ясен Василев, Изд. „Хермес“, С., 2009 г.

г1998-2018 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]