Ясен Василев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

 

– когато бъдем безплътни (E=MC2)

 

Ясен Василев

 

 

- Ad infinitum -

 

Предвещано е: - времевретеното ще прободе овеществената вселена - :
Бездънният кладенец зее:
Долу.
Бог.
Има ли Бог?
Бог спи!
Планетите-електрони кръговъртят във въртоп около ядрото-слънце.
Чий взор се е разлял в черните дупки на галактиките?
E=MC2 – когато бъдем безплътни –
Костенурките издъхват под тежестта на света.
Полуголи в пясъка под пирамидите
тантриците танцуват триединно върху върховете на тризъбеца
- създателя, пазителя и разрушителя -
Тайната: кванти; кварки; бог…
Парадокси на времето: броениците отново ще се разпръснат…
– (защото ние сме бог) –
когато бъдем безплътни –

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 18. август 2008 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]