Ясен Василев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

 

КЪЩАТА ПРЕДЧУВСТВА

 

Ясен Василев

 

 

 

   Къщата предчувства скорошно напускане,
   тръбите пеят тежки арии,
   на прозорците не им достига въздух,
   от чешмите капят сълзи,
   вратите ги боли да се открехват,
   каналите са пълни с мисли,
   стените стенат тихо,
   крушките не могат нощем да заспят,
   наистина това е краят.

    

   Нещо бавно, тежко и множествено обитава това пространство.

    

   Никога и никак не са случайни всички тези сънища и стихове,
   които са се случили, не са случайни всичките
   забравяния и онези изключвания за секунди,
   всички скелети на скрито, всички травми,
   наблъскани в чекмеджета, гардероби,
   скринове, долапи, шкафове, килери, не са случайни,
   изпълзяват, пропълзяват, припълзяват и ще пълзят.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 18. юни 2012 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]