Ясен Василев

поезия

Литературен клуб | книгата в аудио формат | страницата на автора

 

 

Катедралата на
тялото, тялото
на сянката

 

 

ЯRсен ВасилеВ

 

 

     „Катедралата на тялото, тялото на сянката“ е четвърти сборник с поезия на Ясен Василев след „Сляп виси безкрая“ (2009, изд. „Хермес“, награда за дебютен ръкопис; онлайн версия: „Литературен клуб“), „Андрогин“ (2011, изд. „Пергамент“, литературна награда на Шуменския университет; онлайн версия: „Литературен клуб“) и „#lonelinessindex“ (2015, само онлайн версия: „Литературен клуб“). Сборникът съдържа текстове, писани в периода 2015 и 2020, разделени в две части, които продължават и преработват част от темите от предишните книги, но тръгват и в нова посока. Повлияни от текстове на съвременни автори като Марина Грижинич, Хито Щайрел, Бет Бахман, Ахиле Мбембе, Марк Фишър, Мортен Шпонгберг и други, поетичните текстове се отказват от самоизразяването, елиминират красотата на поетичния език и ги заместват с груба и сурова образност, свързана с множеството кризи на глобалния свят, в който живеем.

 

     „Катедралата на тялото, тялото на сянката“ се реализира с подкрепата на Столична община, по инициативата „Солидарност в културата“. Редактор на книгата е Иван Димитров.

 

 

 

 

 

 

Книгата в аудио формат

 

 

 

 

Електронна публикация на 22. юни 2020 г.
©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]