Бети Алвер

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | Бети Алвер „Сребърна флейта“

 

TÄHETUND

 

Betti Alver

 

Mis küsib elulahkmel heitlik maru!

Kuid sina enesele annad endast aru.

 

Ja olgu öö kuitahes pikalt pime -

sa otsaeest ei pühi oma nime.

 

Puulehtki vaatab valgust, vajub vette

koos teistega. Ja siiski omaette.

 

Sul puudub sirav siht? – Eks mine

ja taipa, mis on aina tarbimine.

 

Kas tead, mis heldemaks teeb tasapisi?

Miks julm ei olda iial juhtumisi?

Miks lillekiivrid roostega ei kattu?

Miks elu tähetund on kordumatu?

Miks tulukene tuisuööde kestel

ei kustunud, ei kustu inimestel?

 

Eks küsi endast parematelt.

Eks küsi surnutelt. Ja elavatelt.

 

Kuid ära iial küsi kaduvikult

sa enam neid, kes läksid juhuslikult

kottpimedasse läbi leeteluha.

 

Oh usu, nendele on ükstapuha,

kas laevamees kord sõudis laternata

nad kaotsi meelega või kogemata.

 

 

 

 

ЗВЕЗДЕН ЧАС

 

Бети Алвер

 

Превод от естонски: Дора Янева-Медникарова

 

Връхлита животът с трудни въпроси!
Сам себе си питаш – какво и защо си?

 

О, нека нощта безпощадно бие –
името свое не смей да затриваш!

 

Виж там – окапали листи незримо,
в светлина се пилеят – неповторима.

 

Липсва ти цел? – иди и узнай тогава,
какво е нужно за собствена слава.

 

Как доброто нивга добро не паща,
но злото – за жалост – зло го не хваща.
Как тъй ни затрогват с нежност цветята,
а звездният час е все тъй неочакван.
И огънят, в който неясно тръпнем,
не гасне ни сутрин, нито на мръкване.

 

Попитай тези, дето крачат до тебе!
Мъртвите питай, и живите редом!

 

Но не закачай онез, дето гаснат.
Цени живота – на случайност подвластен.
Жестоко грабва, без милост отнася –

 

вярвай – по-чистите и от сълзата.
Лодкарят идва и без да подбира,
не пита искаш ли или не – да умираш!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

Електронна публикация на 29. януари 2007 г.
Публикация в кн. „Сребърна флейта“, Бети Алвер, Изд. „Авангард принт“, Русе, 2006 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]