Бети Алвер

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | Бети Алвер „Сребърна флейта“

 

ÕHUKIVI

 

Betti Alver

 

Oh ütle mulle, miks hõljub kivi

kesk hämarust?

Oh ütle mulle, miks õhukivi

on süsimust?

Oh ütle mulle, kas iial enam

ei tärka rohi

ta lähedal?

Oh ütle mulle, kas iial enam

ei lenda linnud

lauspilve all?

Oh ütle mulle, kas elulaotus

on täitsa tumm?

Oh ütle mulle, miks ajab alla

nii tasa tahma

tuhm taevakumm?

       Ma ütlen sulle, miks hõljub kivi

       kesk hämarust.

       Ma ütlen sulle, miks õhukivi

       on süsimust.

       Ma ütlen sulle, miks iial enam

       ei tärka rohi

       ta lähedal.

       Ma ütlen sulle, miks iial enam

       ei lenda linnud

       lauspilve all.

Ma ütlen sulle, miks elulaotus

on täitsa tumm:

su salamure

on must kui nõgi

ja surmakivist

veel sõnatum.

 

 

 

 

КАМЪК В ДУШАТА

 

Бети Алвер

 

Превод от естонски: Дора Янева-Медникарова

 

Обясни ми що за отблясък
се мярка в сумрака?
Ох, успокой ми душата,
по-тъмна от стара шлака.
Кажи, нима никога вече
трева за мен не ще никне –
да ми олеква?
Наистина ли никога вече
не ще летят птици –
под небеса светли?
Как искам да знам дали животът
в безмълвие все тъй ще стине?
Кажи защо с нозе газим
в преспи от сажди,
а пътят ни – все неизминат?
       Ще кажа що за отблясък
       излъчва сумракът.
       Ти успокой си душата –
       по-тъмна от стара шлака.
       Знам защо никога вече
       трева за теб не ще никне –
       да ти олеква.
       Наистина знам защо вече
       не ще летят птици
       под небеса светли.
Ще ти изтъкна една причина –
като стрела бръмнала.
Мъката в теб скрита
от сажди е по-тъмна,
от камък надгробен
по-безмълвна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

Електронна публикация на 29. януари 2007 г.
Публикация в кн. „Сребърна флейта“, Бети Алвер, Изд. „Авангард принт“, Русе, 2006 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]