Бети Алвер

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | Бети Алвер „Сребърна флейта“

 

EI VAIBU

 

Betti Alver

Marie Underile

 

 

          Ei vaibu,

          ei vaju tuhka

looja läidetud luuleread,

kui ta ise põrmu ei pilla

          oma süttivat

          sulepead.

 

Ikka põleb ära ta paber.

Ikka pakub end paberiks paas,

          tulekindel

          tahutud kivi,

          raudkalju,

          räbune räni

          ja mõõgateragi

          maas.

 

Ei kivis ole kõlapinda

ega mõõgas midagi head

seepärast me inimrinda

          looja

          kirjutas

          oma read.

 

 

 

 

НЕ УНИВАЙ!

 

Бети Алвер

 

Превод от естонски: Дора Янева-Медникарова

На Марие Ундер *

 

 

          Не унивай!
          На пепел не става
твоята песен запята,
щом е перото огниво,
          а сърцето – прахан
          свята!

 

Не е за огън тази хартия,
нека искри слово на рафта –
          на вихрите верно,
          камък недялан,
          калено желязо,
          шлака от кремък,
          острие на меча, забит
          в земята.

 

Но камък не пее мелодия блага,
мечът не е правда велика.
На човека ние сме двата бряга,
                    запленени,
                    изстрадали,
                    с л о в о т о.

 

 

 

 

 

 

 

---

 

* MARIE UNDER /1883-1980/ - водеща естонска
поетеса, която дълги години работи и живее в емиграция.
Издавана е на много европейски езици.
На български език е позната от периодичния печат,
представена е и в антологията „ДОКАТО ОБИЧАМ – поетеси
от цял свят за любовта“,
Профиздат, 1982 г. /Б. пр./

 

 

върни се | продължи

 

Електронна публикация на 04. февруари 2007 г.
Публикация в кн. „Сребърна флейта“, Бети Алвер, Изд. „Авангард принт“, Русе, 2006 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]