Бети Алвер

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | Бети Алвер „Сребърна флейта“

 

KORALLID EMAJÕES

 

Betti Alver

 

Ikka meenuvad minutid,

millal

viras vikerkaar

üle vee.

  Me seisime raudsel sillal.

  Sinu ees oli

  raudne tee.

Aeg raputas aardeid mu ette.

Sinu ees oli

raudne tee.

  Raudsillal

  viskasin vette

  ma punakorallidest

  kee.

Kõik mu aegade aarded on hallid.

Jumet

pole ka jumalatõel.

  Veepõhjas

  vaid punakorallid

  vahel viravad

  Emajõel.

 

 

 

 

КОРАЛИ В ЕМАЙЪГИ*

 

Бети Алвер

 

Превод от естонски: Дора Янева-Медникарова

 

И си спомням ония минути,
когато
над реката тихо
висне дъга.

  Стояхме на моста. Лято.
  Твоят път беше
  строг – и тогаз

за мен отредиха съкровища скрити.
Твоят свят...
недостъпна стена!

  От моста далечен
  мятах искрици –
  коралите алени,
  моят ден и тъга.

Отшумяха ефирните страсти.
По лицето
пропълзяха отломки от смях.

  В Емайъги
  отразяват се властно
  коралите мои!
  Блестят!

   

   

   

   

   

   

  ---

   

  * Emajogi /ест./ – най-голямата река в Естония.
  Протича през град Тарту в Южна Естония, университетски
  и културен център, шеговито наричан литературна
  столица на Естония, където твори и Бети Алвер. /Б. пр./

   

   

   

  върни се | продължи

   

Електронна публикация на 04. февруари 2007 г.
Публикация в кн. „Сребърна флейта“, Бети Алвер, Изд. „Авангард принт“, Русе, 2006 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]