Бети Алвер

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | Бети Алвер „Сребърна флейта“

 

EKSTAAS

 

Betti Alver

 

On päris kindel: jalge alla

jääb sulle tuge liiga vähe,

kui sa kõik tõkked teelt ei talla

ja mööda enesest ei lähe.

Kui suur on korraga su isu!

Hing, ära ohus karda hukku,

vaid senisest end lahti kisu

ja keera vanad uksed lukku!

Sind ümbritsevad jäised tuuled,

ööst kerkib tühi mägiahel.

Sa aimad sügavust ja kuuled

metsloomi kaljuseinte vahel.

Kui sa nüüd minna julgeks! Sillaks

su ees siis kuristikud kaanduks,

hall kivi raskeid vilju pillaks

ja kiskjad alandlikult taanduks.

 

 

 

 

ЕКСТАЗ

 

Бети Алвер

 

Превод от естонски: Дора Янева-Медникарова

 

Бъди сигурен – под нозете,
ако прегради не сринеш,
без сили оставаш – несретен,
а може и сам да погинеш.
Апетитът с ядене идва –
пред всяка опасност да тръпнеш?
Не бой се, душа, пред надвиснала гибел,
ключа на вратата не врътвай!
Страхотно въртят се ледени вихри.
В нощта изникват върхове сиви.
За долините прозираш истината
в гласовете на зверове диви.
Увиснал над безпощадна пропаст,
стискаш в зъби сърце смело.
Като скалата нека си опак –
но хищниците глава ще скланят пред тебе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

Електронна публикация на 27. януари 2007 г.
Публикация в кн. „Сребърна флейта“, Бети Алвер, Изд. „Авангард принт“, Русе, 2006 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]