Бети Алвер

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | Бети Алвер „Сребърна флейта“

 

SIDEMED

 

Betti Alver

 

Kuis sinu iharus ka hullaks,

kuivõrd ka vabaneksid vaimus:

muld ikkagi jääb ainult mullaks

ja tühjaks tarkuseks saab aimus.

 

Seepärast otsi kõikjal sildu,

mis eluga seoks surnud aine,

et nagu kalliskivi kildu

sind läbiks kiirgav valguslaine.

 

Kui võrdled kaljusid ja õisi,

maailma vägevust ja kidu,

siis märkad imepeeni köisi,

mis seovad esemete ridu.

 

Sa suuri sarnasusi riivad,

neid linnulennult püüda soovid,

kuid liiga nõrgad on su tiivad

ja kohmakad veel tõusuproovid.

 

Ent oota! Metsaliste kehilt

su piht saab purustavat jõudu

ja pudenevailt õielehilt

sa õpid koolibrite sõudu.

 

 

 

 

АСОЦИАЦИИ

 

Бети Алвер

 

Превод от естонски: Дора Янева-Медникарова

 

Влечение към едната лудост –
да освободиш може би духа?
Не се и надявай на чудо –
земята винаги ще си е земя.

 

Открий онова, което трогва,
от живи и мъртви прави едно.
Как всичко всъщност е свързано –
драгоценни камъни – звездно хоро.

 

Да сравним скалите с цветята –
сили Велики с отделен Човек.
Невидими нишки струйки размятат
от Космоса – до надвисналото небе.

 

Но поривът е все тъй еднакъв.
С криле мечтата си докосни.
Макар и слаби – чертаят те знаци
за полет - състоял се насън – уви!

 

Но спри! От одеждите на гората,
свята надежда изгубил дори,
венчелистчета набери за крилата си
и редом с колибрите полети.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

Електронна публикация на 27. януари 2007 г.
Публикация в кн. „Сребърна флейта“, Бети Алвер, Изд. „Авангард принт“, Русе, 2006 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]