Александър Бригинец

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

Височина

 

Александър Бригинец

 

Превод от руски: Роман Кисьов

 

 

По-високо от най-високата трева
израства дървото,
по-високо от най-високото дърво
се издига небето,
по-високо от най-високото небе
отлита мечтата,
по-високо от най-високата мечта
се въздига човекът,
но аз неведнъж съм виждал трева
в човешки ръст
на изоставени от хората пътеки,
водещи към висините.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 23. май 2006 г.
©1998-2021 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]