Микеледжело Буонароти

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

***

 

Микеледжело Буонароти

 

Превод от италиански: Драгомир Петров

 

 

АКО И ПОГЛЕДА НЕ ИЗПОВЯДА
   сърцето ми, аз нямам знак по-явен
   за огъня. Така че той е равен,
   синьоре, на молитва за пощада.

 

Духа ти вижда може би с наслада
   (дали да вярвам?) пламък неподправен
   в гръдта и в милостта си, незабавен,
   с добро ще ме обсипе и с отрада.

 

О, ден щастлив, ако това се случи!
   Ще спрат във миг и времето, и дните,
   и слънцето във дирята си стара,

 

че без да заслужава, ще получи
   прегръдката завинаги, с разкрити
   ръце, желан и нежен, господаря.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 18. юни 2006 г.
Публикация в сб. „Лирика“, Микеланджело Буонароти, „Народна култура“, С., 1970

г1998-2016 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]