Микеледжело Буонароти

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

***

 

Микеледжело Буонароти

 

Превод от италиански: Драгомир Петров

 

 

КАКВА НАСЛАДА СЕ ТАИ В ЦВЕТЯТА,
   върху косите златни натъкмени,
   щом цвят през цвят надничат устремени,
   целувайки един през друг главата.

 

Доволна е и дрехата богата:
   пристяга тя гърдите въжделени,
   отпуска ги; в странте кадифени
   погалва се и витата позлата.

 

Но най-щастлива е връвта, която -
   златотъкана, с везана пролука,
   гръдта й стяга и прегръща здраво;

 

и поясът, обхванал кръговрата
   на кръста, рекъл: ще притискам тука.
   Де за ръцете ми такова право!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 18. юни 2006 г.
Публикация в сб. „Лирика“, Микеланджело Буонароти, „Народна култура“, С., 1970

г1998-2016 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]