Микеледжело Буонароти

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

***

 

Микеледжело Буонароти

 

Превод от италиански: Драгомир Петров

 

 

ЛИЦЕТО ТИ, СИНЬОРЕ, ОТКРОЯВА
   невиждани от никого неща -
   душа обременена от плътта
   да се въздигне до небесна слава.

 

Ако със свойте чувства обличава
   и другиго, от глупост зла сганта,
   това не обезсилва Любовта,
   ни честното желание вгорчава.

 

Че с този извор милостив, отгдето
   ний идем, всяка хубост разговаря;
   мъдрецът там засища свойта жажда.

 

Друг плод или пък опит от небето
   земята няма; който люби с вяра,
   към Бог възлиза и смъртта услажда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 18. юни 2006 г.
Публикация в сб. „Лирика“, Микеланджело Буонароти, „Народна култура“, С., 1970

г1998-2016 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]