Микеледжело Буонароти

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

***

 

Микеледжело Буонароти

 

Превод от италиански: Драгомир Петров

 

 

ВЪРНЕТЕ, О, ПОТОЦИ НА ОЧИТЕ,
   вълните на невашето течение,
   понесли ви с растящ напор, с кипение,
   нечакани за нрава на водите.

 

Ти, въздух гъст, потулил светлините
   за взора скръбен, взел на съхранение
   дъха, върни го; мрака с озарение
   смени над образа си за гледците.

 

Върни, земя, следите на нозете,
   дорде тревата им отнета никне,
   върни ми жалбите ти, ехо глухо.

 

И погледите вий, зеници свети,
   та друга красота дано обикне
   сърцето ми, ако за Вас е кухо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 18. юни 2006 г.
Публикация в сб. „Лирика“, Микеланджело Буонароти, „Народна култура“, С., 1970

г1998-2016 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]