Стивън Крейн (1871-1900)

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна литература

 

***

 

Стивън Крейн

 

Превод от руски: Иван Груев

 

 

Блуждаех в пустинята.
И възкликнах:
"Господи, измъкни ме оттук!"
И глас дочух: "Това не е пустиня."
Аз възкликнах:
"Да, но -
този пясък, този зной, този пуст хоризонт."
И глас дочух: "Това не е пустиня."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 03. януари 2008 г.
г1998-2008 г. Литературен клуб. Всички права запазени!