Стивън Крейн (1871-1900)

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна литература

 

***

 

Стивън Крейн

 

Превод от руски: Иван Груев

 

 

"Мисли тъй, както мисля аз, - един ми каза -
иначе ти си гнусна твар,
ти си жаба."

 

Помислих малко и отвърнах:
"Предпочитам да съм жаба."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 03. януари 2008 г.
г1998-2008 г. Литературен клуб. Всички права запазени!