Пере Химферер

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на автора

 

ПОЕТИЧЕСКО ИЗКУСТВО

 

Пере Химферер

 

От испански: Рада Панчовска

 

 

Нещо повече от дарбата за синтез:
да видиш в светлината прехода на светлината.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 22. октомври 2003 г.

©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]