Матей Вишниек

поезия, есеистика

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

 

ЗА МОЕТО ТЯЛО

 

Матей Вишниек

 

Превод от румънски: Огнян Стамболиев

 

Какво е това? Какво е това? -
викат инженерите,
бръкнали до лакти
в моето бездънно тяло.

 

Издигам полека глава
и поглеждам през прозореца:
няма нищо -
още един кон се е спрял
пред кланицата
и рита с копито
по желязната порта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 12. юли 2007 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]