Матей Вишниек

поезия, есеистика

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

 

АНГЕЛЪТ

 

Матей Вишниек

 

Превод от румънски: Огнян Стамболиев

 

Идва при мен ангел един -
такъв самичък

 

и ми казва: Твое ли е това парче хляб?
Ще ти го взема!
И ми казва: Твой ли е този малък прозорец?
Ще ти го взема!
И ми казва: Твоя ли е тази риза?
Ще ти я взема!
И тази градина, този стол, този сън,
това цвете, тази добра мисъл,
този кестен, а също и рибата,
дето я сънуваш,
и пътя пред дома ти, и полето,
и костенурката, скрила толкова неща
под корубата си търпелива!

 

Ще ти ги взема! Всичко ще ти взема!
Да, ще ти дам всичко, лъжецо! Всичко!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 12. юли 2007 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]