Матей Вишниек

поезия, есеистика

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

 

ОТ ЖИВОТА НА ГОСПОДИН К.

 

Матей Вишниек

 

Превод от румънски: Огнян Стамболиев

 

Господин К. се събуди точно в шест часа
изпържи си две яйца на очи, свари си кафе
излезе на улицата да чака трамвая четворка

 

стигна до една висока сграда
влезе вътре и престоя цели осем часа
като прехвърляше разни хартии после излезе

 

малко изморен взе трамвая четворка и
се прибра у дома отвори хладилника хапна
после се изтегна на канапето

 

изчете вестника и заспа, а докато спеше
някаква змия изпълзя от джоба
на господин К. и изяде господин
К.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 12. юли 2007 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]