Костас Монтис

поезия

Литературен клуб - 20 години! | страницата на автора | преводна художествена литература

 

НОЩТА

 

Костас Монтис

 

Превод от гръцки: Яна Букова

 

 

Срещнете я поне веднъж сама,
изправете се срещу нея поне веднъж
лице в лице по мъжки
и да видите колко страхлив е мракът й,
и да видите как ще пули уплашено очи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 11. юли 2012 г.
Публикация в кн. "Кого живея?", Костас Монтис, пр. Яна Букова, Изд. "Стигмати", С., 2012 г. (второ издание).

г1998-2018 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]