Марин Сореску

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на автора

 

 

КАТО СЕ ВСЛУШВАМ В ХОРАТА

 

Марин Сореску

 

Превод от румънски: Огнян Стамболиев

 

 

Като се вслушвам в хората,
които минават край мен,
малко по малко се опитвам
да натрупвам запаси от знания.

 

Но като че ли твърде много са:
съюзите, междуметията, предлозите,
за да могат тези връзки
здраво да ни свържат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 28. февруари 2006 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]