Марин Сореску

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на автора

 

 

БЕЗ МОРЕ

 

Марин Сореску

 

Превод от румънски: Огнян Стамболиев

 

 

Смаляваше се старецът с всеки изминат ден.
Материята в него
вежливо се извиняваше
и тихо, на пръсти, си отиваше,
за да влезе в някой нов образ.

 

Морето, в което старецът ловеше риба,
също се смаляваше,
докато един ден съвсем се свърши.

 

Навярно и то,
заедно със своите вълни и риби,
се бе преместило някъде -
под други лодки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 28. февруари 2006 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]