Марин Сореску

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на автора

 

 

ХИМН

 

Марин Сореску

 

Превод от румънски: Огнян Стамболиев

 

 

Корените на дърветата
в действителност са светци.
Те са отишли под земята
и там се молят на колене.
Над земята е останал
само ореолът им.
Това са листата, цветята...

 

Ще дойде и нашият ред
да станем светци.
И да се молим на колене.
Земята да бъде вечно кръгла
и благословена!

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 28. февруари 2006 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]