Ана Мария Навалес

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на авторката

 

 

XV

 

Ана Мария Навалес

 

От испански: Рада Панчовска

 

 

Каза ми онзи възрастен поет,
когато бях изтегната
на тревата на сънищата си,
че младостта не може
да промени ничии изражения,
нито погледа към света,
че нито един стих не струва
преди да се навършат трийсетте.
Но вчера, без да се отива по-назад,
когато ветрилото на дните ми
бе с разпокъсани дантели,
друг прочут поет
от старостта си разтръби,
че след трийсетте
вече винаги всичко е казано.
На мене между двата съвета
ми мина животът
и сега гледам без милост книгите си
и между преди и после
искам да намеря думата си.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 15. юли 2004 г.
Публикация в сб. „Да пишеш живота“, Ана Мария Навалес, Изд. „Проксима-РП“, С., 2001 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]