Ана Мария Навалес

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на авторката

 

 

III

 

Ана Мария Навалес

 

От испански: Рада Панчовска

 

 

Бавно идваш изсред гъсталак и бризове,
дъждът едва прикрепя твоя образ
и може като простичко листо да капне,
ако, жестоко, слънцето примирието му разкъса.
Когато се обърнеш към произхода и името си,
когато да си отпочиваш вече не е нужно,
защото няма нищо в нямата привичка,
вземи наслуки някоя красива притаена перуника.
Изглежда сякаш се превзема с нас и любовта,
с величие телата озарява
само с едничка фибра от влюбена кожа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 15. юли 2004 г.
Публикация в сб. „Да пишеш живота“, Ана Мария Навалес, Изд. „Проксима-РП“, С., 2001 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]