Фернандо Песоа

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на автора

 

 

ХLII

 

Фернандо Песоа

 

Превод от португалски: Румен Стоянов

 

 

Мина каляската по пътя и се отдалечи;
А пътят не стана по-красив или по-грозен.
Такава е човешката дейност в света.
Нищо не отнемаме, нищо не добавяме; минаваме-забравяме;
А всеки ден слънцето е точно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 14. октомври 2009 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]