Джемал Сюрейя (1931 - 1990)

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на автора

 

Наричам те хубава

 

Джемал Сюрейя

 

Превод от турски: Несрин Исмаил

 

 

Виж това са ръцете ти това стъпалата ти
толкова са хубави че от това повече няма
това пък са косите ти ето от вечерта сресани
виж това си ти малка моя твоят ръст твоето тяло
а това след като е легло е нещото под нас
виж аз не лъжа кълна се
толкова си хубава че от това повече няма

 

виж тази работа и очите ти и те тука
краищата на очите ти даже са свикнали да живеят тука
и добре че са тука какво бих правил иначе
виж малка моя ръцете ти са отвити
виж не остана от деня ни нищо покрито
сутрин в осем очите ти са отворени наполовина към мене
какъвто и грях да сме сторили

 

ти най-добре това виж това са устните ти
те как говорят как са целувани
бях ги целунал скришом когато за първи път те целунах
бяхме на кораба корабът плаваше към брега
на три клафтера Истанбул си отиваше
пресегнах се и те целунах скришом
рибите покрай нас веднага си отидоха.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 07. април 2006 г.

©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]