Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на авторката

 

ХЕРКУЛЕС НА XX ВЕК

 

Елисавета Багряна

 

 

   Стои той с неподвижни, цели стъпала.
   Кълбо змии са неговите мускули
   изпъкнали, напрегнати до синьо,
   а жилите - до скъсване опънати пружини.
   Държи с последни сили тежестта -
   повдига с раменете си света.

    

   Света - с войните, катастрофите, глада,
   с минирани морета под леда
   и разгромени с бомби градове...
   Със задушени викове в развалините,
   прегазени от танкове жени
   и детски плачове иззад стените
   на жилищата, втрещени сред студ и мрачина...

    

   Напразно го поглъщаме с очите си сега,
   изтръпнали пред мускулната сила,
   и чакаме да видим ний лицето му,
   да чуем топла дума, шепот, звук,
   да доловим едничък поглед, знак -
   за да се хвърлим пред нозете му,
   да плачем и се молим, и зовем,
   и даже - с радост да умрем.

    

   Напразно. В този миг, единствен и велик,
   пред нас стои човекът с тежестите,
   той - Херкулес на двадесети век,
   той - днешният човек
   без лик.
   Защото, как се пее и усмихва, и въздиша
   и как се шепне за любов и радост -
   с противогазовата маска на лицето?

    

   1940

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

Публикация в кн. „Вечната и святата“, Елисавета Багряна, Изд. „Захарий Стоянов“, С., 2002 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]