Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на авторката

 

КЛАДЕНЕЦЪТ

 

Елисавета Багряна

 

 

   Сърце на малкият оазис мой зелен
   е кладенецът ми, притулен в двора
   сред три брези
   и два бзлизнака бора.
   В декември той е топъл,
   в юли е студен,
   обгърнат и от утрината бяла,
   и от стаената вечерна сянка.
   На дъното,
   сред каменната рамка,
   водата му е
   кръгло огледало.

    

   Отворя ли по пладне
   тежкия капак,
   там слънцето се спусне от зенита
   и птичка по небето му прелитне
   и цвят поръси буйния южняк.
   Отворя ли го нощем,
   мине пътник облак,
   отрони се звезда-сълза невинна,
   луната хвърли диска си платинен
   и светва пълна
   дълбината обла.

    

   О, моят кладенец
   дълбок
   и чист,
   и жив.
   И неговата тишина е пълна
   с човешки стъпки,
   с плач и смях погълнат,
   с любими гласове
   и с детски вик щастлив.
   Загубя ли се,
   свеждам се над него,
   в дълбочината своя лик подиря -
   и винаги отново се намирам -
   и в зимен мраз,
   и в непосилна жега...

    

   Но знаеш ли
   как трудно се копа
   през пластовете камък
   и втвърдена глина?
   Дорде до жилка изворна се стигна,
   вън вдигна се грамадна
   от пръстта купа̀.

    

   Поспираха се,
   чудеха се хора
   и питаха ме близки,
   и питаха ме чужди:
   - А за какво и кладенец е нужен,
   щом имате водопровод във двора?

    

   Отвръщах,
   сякаш имах някаква вина:
   - За да си спомням
   кладенеца в Сливен
   и първите си пориви щастливи,
   и тласъка на първата вълна...

    

   - Поезия - усмихваха се иронично.

    

   Ала изсмука суша
   лятос езерата
   и на чешми и кранове
   гърлата -
   и в кладенеца
   хора занадничаха,
   зачерпаха
   от бистрата вода.

    

   А после зимата дойде сурова.
   Сковаха се
   и спукаха
   тръби оловни,
   но кладенеца
   мраз не завладя.

    

   Издишваше той под капака
   топла пара -
   на дъното
   водата беше жива
   като онази -
   в кладенеца в Сливен -
   с която пих
   и първата си вяра.

    

   1963

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

Публикация в кн. „Вечната и святата“, Елисавета Багряна, Изд. „Захарий Стоянов“, С., 2002 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]