Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на авторката

 

ВИТОША

 

Елисавета Багряна

 

 

   За теб тъгувах,
   моя планина,
   когато в град огромен
   и далечен,
   след лудата умора на деня,
   се връщах
   в стаята хотелска
                                           вечер.

    

   Замаяна от па̀ри на бензин,
   от задухата люта на метрото,
   от оня блясък
   груб,
   неизразим
   на злото
   с красотата и доброто -

    

   за теб копнеех,
   моя планина:
   за тази твоя ведрина лъчиста,
   за песенната твоя тишина,
   за полъха на въздуха ти бистър,
   за сладостта
   на глътката вода,
   която в миг ни силите възръща,
   каквато няма другаде в света -
   като насъщния ни хляб -
   насъщна...

    

   Сега вървя
   по грейналия път
   и колкото се качвам по-нагоре,
   по-необхватни
   гледките растат,
   по-необгледен
   става кръгозора.

    

   И сякаш пръв път виждам
   пролетта,
   обвила те
   в зелените си къдри.
   И сякаш днес не ходя,
   а летя -
   от теб набрала
   висота
   и мъдрост.

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

Публикация в кн. „Вечната и святата“, Елисавета Багряна, Изд. „Захарий Стоянов“, С., 2002 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]