Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на авторката

 

В ЗИМНА БУРЯ

 

Елисавета Багряна

 

 

   Навън вилнее разярена хала
   и три дни вече вихър бял е скрил
   на Витоша сребристия профил
   зад своите развети покривала.

    

   А мене бурята барикадира
   в планинската ми къща с преспи сняг.
   Сега е непристъпен моят праг,
   до него и следа не се намира.

    

   И три дни буен огън аз разгарям,
   но градусникът, от студа скован,
   пълзи над нулата едвам-едвам
   и моят дъх се вие в бяла пара.

    

   Капакът хлопна и фучи коминът,
   виелицата свири нощ и ден,
   прозорецът позвънва заледен,
   балконът стене, под снега заринат.

    

   Еднички тези шумове достигат
   до моята самотна тишина -
   околовръст е снежната стена
   изправена като край остров дига.

    

   Но мислиш, че безлюдността тежи ми
   или навява скука и печал?
   Светът се е в сърцето ми събрал
   и с него тук са хората любими.

    

   Населена е самотата в мене
   и стоплена е тя от порив нов
   и всичко - скръб, разлъка и любов -
   превръща се на песен и горене.

    

   7.II.1960

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

Публикация в кн. „Вечната и святата“, Елисавета Багряна, Изд. „Захарий Стоянов“, С., 2002 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]