Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | публикуване | страницата на авторката

 

МОЕ СЪРЦЕ

 

Елисавета Багряна

 

 

   През тебе протича неспокойния ток
   на кръвта ми
   и чертае начупените диаграми
   на живота и вдъхновението ми.
   Ти туптиш неотказно
   по каменистите ридове на моя път
   и предаваш задъхания си ритъм
   на стиховете ми.
   Ти поемаш горчилките и отровите,
   изпити от мене,
   и като чудотворец,
   който превръща водата на вино,
   превръщаш ги в капки поезия.
   Ти се бориш упорито
   с приливите и отливите на любовта
   и накрай ме извеждаш пак
   на спасителния
   творчески бряг.
   Ти замираш стъписано
   пред грозотата и злото
   и забиваш лудешки
   пред красотата и доброто.
   Ти се вълнуваш
   с тревожните и радостни вълни в света
   и звучиш като раковина,
   събрала гласовете на човешкия океан...

    

   Благодаря ти, мое живо сърце.
   Няма никога да поискам чуждо -
   за да удължа своя живот...

    

   Бий, отбий и последния отреден ти удар,
   и тогава нека заспим
   и си починем заедно -
   мое собствено сърце.

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

Публикация в кн. „Вечната и святата“, Елисавета Багряна, Изд. „Захарий Стоянов“, С., 2002 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]