Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на авторката

 

КРИСТАЛИ

 

Елисавета Багряна

 

 

   Навярно дълго си очаквал отговор,
   а после си решил:
   Надменна и неотзивчива.
   Не ще узнаеш никога
   каква е истинската тежест
   на странния ти дар.
   Но как да те намеря
   и как да ти благодаря?
   Колетът е изминал в прах и дъжд
   нелесен път до мене.
   Адреса ти
   и името ти,
   написани с химическия молив ситно,
   овлъгнали, размазани,
   попили в грубата обвивка от зебло,
   останаха неразгадани...

    

   Но ясни и четливи
   в мене ще пребъдат:
   внезапния ти порив,
   нечаканият жест,
   невидимият образ,
   сърцето ти.
   Благодаря!

    

   На масата ми винаги са
   двата твои камъка руда
   с кристали черни
   и кристали бели.
   Аз виждам как, откъртил ги
   и възхитен от красотата им,
   помислил си за мене ти,
   приятелю незнаен -
   миньор ли, геолог, рудотърсач?
   Помислил си, че като тебе
   и аз стремя се да откъртвам
   кристали - от сърцето, -
   кристали черни
   и кристали бели...
   Благодаря ти!

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

Публикация в кн. „Вечната и святата“, Елисавета Багряна, Изд. „Захарий Стоянов“, С., 2002 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]