Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на авторката

 

РАЗМЕНЕНИ СИТУАЦИИ

 

Елисавета Багряна

 

 

   На г-жа и г-н Роже Бернар

    

    

    

   Сега затворени в пежото
   като в клетка,
   в зоологическия лесопарк се движим,
   ала за въздух нямаме
   дори решетка.

    

   Ту слон
   с хобот стъклото иска да прониже,
   ту зебри и камили идват любопитно,
   над нас от клоните маймуни скачат,
   безбройни птици
   кряскат, свиркат и прелитат,
   а крокодила там,
   с крокодилски сълзи плаче. -
   Нали животните тук пребивават
   сред култивирана,
   условна свобода. -
   От родните гори пренесени отдавна,
   намират се почти в естествената си среда.
   И ето, в лъвския отдел колата спираме.
   Седим заключени,
   а все пак някак свити -
   шест лъва приближават,
   в нас се взират...
   Ала след малко лягат
   равнодушни, сити
   и мислят може би за нас
   със съжаление:
   „Горките ни събратя,
   в клетката затворени,
   изглеждат толкова изплашени,
   смирени,
   без свободата наша,
   въздуха,
   простора...“

    

   Париж - Шато Тоари
   октомври 1970

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

Публикация в кн. „Вечната и святата“, Елисавета Багряна, Изд. „Захарий Стоянов“, С., 2002 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]