Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | публикуване | страницата на авторката

 

ГРЪМООТВОДИТЕ

 

Елисавета Багряна

 

 

   Ний бяхме на върха на кулата
   в непредвещаващ нищо лошо час,
   замаяни от близостта си,
   от височината,
   от съзерцанието на Париж,
   разстлан под нас.

    

   Кога, отгде се взеха тези облаци
   и тази развилняла буря изведнъж?
   Стъмни се, мълнии забляскаха,
   затряска гръм след гръм,
   заплиска дъжд.

    

   Към лифта се заблъскаха обезумели
   разнородни хора,
   развикали се в суматохата,
   на своите разнородни говори.
   Жени пищяха и припадаха,
   а мълнийните пламнали змии
   се втурнаха ожесточени
   към шиповете на гръмоотводите.
   И железата стенеха,
   и се тресеше цяло
   на кулата стоманеното тяло.

    

   Аз не изпитвах страх,
   защото с тебе бях
   и колкото и странно,
   но в този миг завиждах на -
   гръмоотводите.

    

   И ние с тебе като тях
   привличахме с безумие младежко
   змиите зли
   на мълнии човешки
   Ала да можехме
   и ние като тях -
   да ги поемаме неуязвими
   и да ги спускаме
   заровени в земята -
   невредими...

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

Публикация в кн. „Вечната и святата“, Елисавета Багряна, Изд. „Захарий Стоянов“, С., 2002 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]