Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | публикуване | страницата на авторката

 

ВЕЧЕРНА ПЕСЕН

 

Елисавета Багряна

 

 

   Изнизва се, изнизва броеницата
            на дните ми човешки.
          Търкулват се неудържими
        от пръстите ми отмалели
            зърната черно-бели.
                 И все едно -
          били те леки или тежки,
            празни или пълни,
   все едно -
                 ще ги погълне
            зърно подир зърно
        в неразгаданата си тайна
          вечната безкрайност...

    

            Да, тъжно ми е -
   както всекиму, поел към края...
              Но не роптая,
             не се и плаша -
                     благодаря:
   Родих се и живях на тази наша
          хилядолетница земя.

    

              И слънцето ме гря
          и вкусих и най-сладкия,
          и най-горчивия й плод...
   И радвах се, и много страдах -
          но никога не те проклех,
             а благославях те -
                        Живот!

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

Публикация в кн. „Вечната и святата“, Елисавета Багряна, Изд. „Захарий Стоянов“, С., 2002 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]