Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на авторката

 

ТРИПТИХ ЗА 100-ГОДИШНИЯ
РОЖДЕН ДЕН НА БОЯН ПЕНЕВ

 

Елисавета Багряна

 

 

   I

    

    

            Нямах нищо тогава:
   ни къща, ни цветна градина,
              ни име, ни слава...
   Нито бях очебийно красива.
         Но харесвана и обичана -
   бивах...

    

   Какво имах? - Младост и здраве,
            и една тетрадка синя
   с мои стихове,
            писани скришом нощем -
   но непрочетени
   от никого още...

    

            Нямах нищо.
   Но под моята лампа щом седнех,
            не се чувствувах никак
                        бедна...
          Бях с моето Нищо - богата -
            сякаш имах мина със злато.

    

    

    

    

   II

    

    

            Твоят ум, твоят дух,
               бяха многопосочни:
          бяха страстно вглъбени
            и в науката точна,
      и в творбите безсмъртни -
      в слово, звукове и цветове -
            на световните гении...

    

            Твоят облик излъчваше
          благородство и строгост.
   Беше говорът твой, с гласа тих -
            сякаш изповед в стих...
   Ала името твое и отявлено мнение -
            в „борците със словото“
          вдъхваха почит... и страх.

    

   Чувах: бил си обичал, обичан от много
            хубави и знаменити жени...
            Ала аз не бях имала достъп
      в незнайните твои тогавашни дни.
            Бях те виждала само далечен -
                на катедрата горе,
        в отлетелите мои студентски
                          години.

    

   Бяха трудни за мене те - тези години -
      и работех, и учех, с живота се борех
            както и много други тогава.
   Не блестях с нищо и не се отличавах
            освен може би само с това,
   че бях аз - не по женски - мълчалива,
            а по мъжки - търпелива...

    

   И не знам как, внезапно и неочаквано
            ти тогава в мене се взря.
   И не знам каква ме видя, но веднага
            безпрекословно ме повика.
   За пръв път тогава и аз те познах
            и сама на зова ти без страх
                    се откликнах.

    

    

    

    

   III

    

    

            Бе нашето усамотение
               неизчерпана вселена
                  за тебе и мене.
         И макар че тревоги и грижи
            се нижеха неизбежно -
   и от дните тогавашни, и от дните прежни,
            и сърцата ни бяха в рани,
                 но в душите ни
           имаше сили скрити
              и те устояваха
           на бурите многостранни.
          И щом бивахме заедно двама,
         бе ни топло, спокойно и тихо -
         и потъваше нашата драма
          в своята надземна аура -
         от наука, музика, стихове...

    

                     В досег с тебе
            растях и разцъфтявах аз.
   Не ми стигаше вече малката тетрадка синя...
            В твоя поглед вгледана,
         виждах недалечен идещият
                     наш голям час,
            пътя под небосвод озвезден
              и изгряващ на хоризонта
                  нашият голям ден.

    

               Дали омагьосана,
            виждах тогава зле,
                   или някой зъл
                     ни прокле?
            В най-щастливия час
         внезапно занемя твоят глас,
      внезапно и невъзвратимо угасна
            твоят поглед ясен...

    

               Но ти си жив и днес.
            А додето съм жива аз,
               ще живееш и в мен.

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

Публикация в кн. „Вечната и святата“, Елисавета Багряна, Изд. „Захарий Стоянов“, С., 2002 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]