Албена Димитрова - Денкова

социология

Литературен клуб | философия | спорт

 

Албена Димитрова

          Албена Димитрова – Денкова е родена в края на 80-те години на 20 век. Завършила е Природо-математическа гимназия, с профил биология и интензивно изучаване на английски език. Продължава обучението си в Нов български университет – София, където придобива бакалавърската си степен по „Социология и социална антропология”. В последствие завършва магистратура по „Социология – социална диагностика, прогностика и проектиране” в същия университет. Докторската си степен по „Социология“ защитава в Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. Работи като главен асистент в Национална спортна академия „Васил Левски“.
      Изследователски й интереси са свързани със социализацията чрез и към спорта, отклоняващо се поведение, насилие и спорт.

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]