Валтер Бенямин

философия

Литературен клуб | философия | публикуване

 

 

 

  Студии:

   

  • Към критика на насилието

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Превод от немски: Димитър Зашев (редакции: К. Коев, А. Колева)

    

    

    

   „КАЙРОС. Съчинения по философия“, с., 114-144, Валтер Бенямин, © Издателска къща „КХ – Критика и Хуманизъм“, С., септември 2014 г.

 

 

 

 

 

 

© 1998-2024 г. Електронно издание „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]