Александър Гънгов, за него

философия

Литературен клуб | философия | страницата на автора

 

 

Философия с преподаване на английски език

 

Интервю с Александър Гънгов

 

Боряна Ангелова-Игова

 

      Б. И.: Доц. Гънгов, като ръководител и основател на Философският център с преподаване на английски език към Софийски университет - „Св. Климент Охридски“, бихте ли ни разказали, как Ви хрумна идеята за създаването на центъра? Какви трудности и предизвикателства срещнахте?
      А.Г.: Преди всичко, преподаването на философия на английски език в Софийския университет се осъществява под формата на Магистърска и докторска програма. Все още не сме учредили отделно звено - център или институт. Тази идея се появи след едно от гостуванията ми в Университета Емъри в Атланта в началото на 90-те години, когато се убедих, че българското висше образование е конкурентноспособно и може да привлича чуждестранни студенти, обучавани на английски. Освен това преподаването на англйски открива нови възможности и за българските студенти. Обсъдихме идеята с колеги от специалност философия и решихме да опитаме да формираме магистърска програма.
      Трудностите бяха свързани с липсата на опит в подобна дейност, липсата на литература и все още неясната законова уредба по онова време. Успяхме да преодолеем препятствията с помощна на доброжелателното съдействие на колеги и итституции: на Изпълнителния директор на Комисия „Фулбрайт“ - доц. Юлия Стефанова, деканското ръководство на Философски факултет, Зам. Ректора на СУ - проф. Екатерина Драганова, както и на много колеги от специалност „Философия“ на СУ.
      Б.И.: От колко време съществува центърът? Как се развива? До този момент към него има магистърска и докторска програма. Планирате ли създаването на бакалавърска?
      А.Г.: Първата група студенти в магистърската програма започна да се обучава през есента на 1995 г. Първите двама задочни докторанти бяха зачислени през 2000 г. Засега не сме обмисляли създаването на бакалавърска програма.
      Б.И.: Какво включва учебния материал в магистарската и докторската програма?
      А.Г.: Постарали сме се да обхванем редица основни области от Западната философия като Философска антропология, Социална философия, Философия на интеркултурните отношения, Епистемология, Континентална философия, Философия и психоанализа, Екзистенциална диалектика, Философският метод, Философия на науката, Философия на езика, Философия на културата, Ренесансова философия.
      Б.И.: Каква е материалната база на центъра - могат ли студентите да ползват студентски общежития, библиотека и компютърна зала?
      А.Г.: Българските студенти, които са държавна поръчка, могат да ползват общежития. Общежитията са достъпни и за чуждестранните студенти. Програмата разполага с малка специализирана библиотека, а компютърната зала на ФФ в блок 4 е на разположение на студентите.
      Б.И.: Доколкото ми е известно преподаването на философия на английски език в СУ се случва за първи път, свързано ли е това с глобалните промени?
      А.Г.: Преподаване на английски, доколкото зная, се осъществява и на други места в СУ: отделни курсове се четат на английски в други специалности на ФФ, както и в Стопански факултет, има магистърска програма на английски във Физически факултет, Исторически факултет, а вероятно и в други факултети. Несъмнено, преподаването на английски изразява настъпилите през последните две десетилетия промени в световен мащаб. Това, което искам да подчертая е, че програмата бе замислена като част от българското висше образование и като такава се опитваме да я развиваме. Тя косвено подпомага популяризирането на българския език, защото много от нашите чуждестранни студенти се опитват да изучават български докато учат при нас.
      Б.И.: Преподаването на английски език дава възможност за международно участие, съответно и за между-културен обмен, на което аз самата съм свидетел, като участник в програмата, и все пак, срещали ли сте неразбирателство между студентите, които са представители на различни култури?
      А.Г.: При нас са се обучавали студенти от Азия, Африка, Европа и Северна Америка, но никога не съм забелязвал каквото и да било неразбирателство между студентите с различен национален произход, нито между тях и българските студенти.
      Б.И.: Какво ново да очакваме във философския център - гост лектори от чужбина, конференции, семинари?
      А.Г.: Програмата организира международен симпозиум „Права и ценности в разширяваща се Европа“, съвместно с Италианския културен център в София и Гьоте институт София, 3-4 юни 2006 г. в Заседателна зала 1 на СУ. Очакваме в него да вземат участие гости от Италия, Германия, Австрия и Румъния.

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 02. април 2006 г.
© 1998-2024 г. Електронно издание „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]