Силвия Чолева

поезия

Литературен клуб | Силвия Чолева „Внимателно“ | страницата на авторката

 

 

***

 

Силвия Чолева

- Къде си? - викам. Никой. Нищо. Само         
пустинното отекване на моя     
блуждаещ вик...

Иван Теофилов

 

 

Прозрачна лятна нощ ти мислиш
как с ръка достигаш леко
всякакви предмети и явления и как
след туй ги обясняваш
а пълното спокойствие се нарушава
от дишането равномерно на семейството
Внезапни гласове от тъмното забиват
остри копия момчешки груби безхаберни
Не ги е грижа за нощта за тишината
не се интересуват
нито от мен нито от себе си
не се нуждаят
от одобрение или съвет
кое е лошо и добро
от нищо днес не се нуждаят те освен
от първото такси което отново
възцарява нощта
Изпълнили са въздуха с невинност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 25. януари 2007 г.
Публикация в кн. „Внимателно“, Силвия Чолева, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2001 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]